BIM nedsætter COWIs omkostninger til byggeriet

Manglende kompetencer i den danske byggebranche

De seneste tal fra Voldgiftsnævnet viser, at der har været over 480 voldgiftssager i gennemsnit per år i Danmark. Ifølge Quantity Surveyer hos COWI, Ross Griffin, ender 42% flere byggesager i retten i Danmark end i England. Det skyldes, ifølge ham, manglende kompetencer i den danske byggebranche indenfor Quantity Surveying og Cost Estimation – to discipliner som dækkes af samlebetegnelsen Commercial Management. Hos COWI har man valgt at anvende Cost Managers/Quantity Surveyors – medarbejdere, der er uddannede til udelukkende at håndtere økonomi og inkorporere ændringer i byggeriet i budgettet.

Økonomien ender ofte på arkitektens eller ingeniørens bord

Ross Griffen er udannet på University of Reading i England. Han har 16 års erfaring med at arbejde med mængder og kalkulationer i byggebranchen, og har arbejdet som Quantity Surveyer i COWI i 4 år. Hverken Quantity Surveying eller Cost Estimation udgør discipliner, vi kender i Danmark. I flere lande, som fx England, er det dog selvstændige uddannelser inden for byggeri. Her halter Danmark bagud, mener Ross. Han fortæller:

 I Danmark er der tradition for, at det typisk er arkitekter eller ingeniører, der sidder med økonomien og de kontraktmæssige forhold på projekterne, sideløbende med designudviklingen. Der mangler dedikerede medarbejdere til at håndtere netop de forhold. Jeg tror, at byggeindustrien kan drage stor nytte af Quantity Surveyors

Ross Griffin, Chief Specialist

Kompetencerne skal udvikles allerede på skolebænken

I England deler man byggeriet op i 3 discipliner, henholdsvis cost, tidsplanlægning og design. Det er netop denne opdeling, vi bør fokusere mere på herhjemme. De nye generationer i byggebranchen bør lære denne arbejdsmetode allerede på skolebænken. Desuden er det nødvendigt i højere grad at anvende teknologiske hjælpemidler – for at bringe branchen ind i det 21. århundrede og højne kvaliteten i byggeriet.

I løbet af 3 år har COWI ansat 15 Cost Managers. De har ansvar for at styre økonomien og sørge for, at de uundgåelige ændringer i byggeprocessen ikke vælter budgettet. 12 af de 15 managere er fra udlandet, hvilket er et tydeligt bevis på, at Danmark halter bagud ift. at uddanne de nødvendige kompetencer inden for økonomistyring i byggeriet. Ross fortæller:

Alle projekter i COWI har en Cost Manager tilknyttet, og de gør bl.a. brug af BIM teknologier for at holde overblik og nedbringe omkostninger. BIM øger kvaliteten af projekterne og automatiserer mange processer, og det er guld værd, hvis man vil overholde budgettet.

Ross Griffin, Chief Specialist

 Bygherrer køber konceptet

COWI har i dag et samarbejde med en større dansk bygherre, der tidligere har købt Cost Estimation-ydelsen i udlandet. Danmark er nødt til at sætte større fokus på denne disciplin – ligesom resten af verden gør. Ellers kan vi ikke følge med. Hvis ikke vi gør en indsats på området ender vi med at blive slået ud af spillet i forhold til at opnå international anerkendelse og konkurrence.

Det er også COWIs erfaring, at flere og flere bygherrer kommer tilbage og køber denne ydelse, fordi de, ligesom COWI selv, er overbeviste om værdien af BIM og Cost Managers.

 BIM kan forbedre kvaliteten af det færdige produkt markant, fordi grundlaget for byggeriet bliver bedre synliggjort, og man kan finde fejlene på forhånd, inden byggeprocessen starter. Der er færre ubekendte faktorer i projektet, og det reducerer risikoen i byggeriet og forbedrer produktiviteten markant

Ross Griffin, Chief Specialist

Automatisering med Vico Office

Udover at forbedre projektkvaliteten og produktiviteten med BIM, ønsker Ross også at høste data med henblik på at kunne automatisere og speede mange manuelle processer op. Han fortæller:

”I byggebranchen er der mange manuelle processer, hvor vi gør det samme igen og igen. Men på trods af mange gentagelser, starter vi alligevel forfra hver gang. Fx med tilbudslister. Det kan godt være, at vi kopierer den nyeste tilbudsliste ind, men der ligger stadig en masse manuelt klippe-klistre arbejde i at tilrette den til det nye projekt. Udover at det er spild af tid, er processen også fyldt med stor risiko for at lave manuelle fejl. Det er nødvendigt at automatisere. Vi skal lave templates og standarder, i stedet for at starte forfra hver gang. Og så skal vi lære af vores fejl. Vi skal lave tjeklister, hvor vi ridser de typiske fejl op, for på den måde at udgå dem næste gang. Vi skal samle, systematisere og analysere historisk data, så data og erfaringer ikke strander i hovederne på de enkelte projektledere. Det vil forbedre kvaliteten og produktiviteten i byggeriet fremover.”

Hos COWI anvender de BIM værktøjet Vico Office – og det er også dette værktøj, som skal hjælpe dem på vej i deres arbejde med at genanvende kalkulationer og andre projektstrukturer fra projekt til projekt. Hensigten er at gemme tidligere kalkulationer i Vico Office med henblik på at koble disse til nye projekter, som på sin vis ligner et tidligere projekt.

Vico Office reducerer tid og øger kvalitet

Ross fortæller at de hos COWI anvender Vico Office, fordi det giver dem muligheder indenfor 4D og 5D.

Her kan du læse mere om 4D tidsplanlægning og ressourcestying og 5D økonomistyring.

De anvender 5D mulighederne til at styre og etablere kalkulationer under designfaserne samt til at udvikle tilbudslister i udbudsfasen. Kalkulationen opdateres automatisk, når en revideret 3D-model uploades fra fx Revit og bliver mere og mere detaljeret, efterhånden som 3D-modellen bliver det. Ross fortæller:

 

 Ved at anvende Vico Office kan vi fjerne nogle af de gentagne manuelle opgaver, vi ellers skulle have foretaget for at skabe disse dokumenter, fx tilbudslister. Vi anvender desuden 4D lokationsbaseret tidsplanlægning til at udvikle en detaljeret tidsplan samt til at styre udførelsen. Vi tror på at softwaren reducerer tid og øger kvaliteten af vores projektmateriale.

Ross Griffin, Chief Specialist

Firma: COWI
Web: www.cowi.dk
Branche: Rådgivningsvirksomhed
Størrelse: Ca. 7.200 medarbejdere

Hvorfor Vico Office?

  • Effektiv udarbejdelse af kalkulationer
  • Reducerer tid og øger kvalitet
  • Reducerer manuelt arbejde