For Drees & Sommer er digital innovation vejen frem

Inddrager digitale værktøjer

For Drees & Sommer, en virksomhed specialiseret i bygherrerådgivning, er digital innovation vejen frem. Firmaet ser positive tendenser i branchen i forhold til at inddrage digitalt værktøj i planlægningsprocessen såvel som byggeprocessen, og Drees & Sommer bruger bl.a. teknologi som Vico Office i planlægningsfasen og til at styre byggeprocessen.

Vico Office til at optimere på tid og økonomi

Fordelen ved øget digitalisering er, at aspekter som tid, økonomi, bemanding og mængde ofte bliver mere overskuelige, tilgængelige og præcise.

Drees & Sommer bruger digitale værktøjer såsom Vico Office til at optimere på tid og økonomi. I Danmark var det bygherrerådgiver Søren Falk Thomsen, der bragte Vico Office til virksomheden, og ledelsen har taget godt imod softwaren. Ydelser som tidsplansoptimering ved brug af lokationsbaseret planlægning har længe været en del af Drees & Sommers ydelser i Danmark såvel som i de øvrige markeder, og på sigt er det intentionen, at sådanne ydelser skal udbredes yderligere i organisationen. Vico Office understøtter optimeringsprocessen og forbinder lokationsbaseret planlægning med BIM modellerne.

 Vico Office giver et godt overblik over alle aspekterne i processen, fordi det hele er linket sammen i programmet.

Søren Falk Thomsen

Hos Drees & Sommer bruger vi Vico Office til tidsplanlægning, mængdeudtræk og cost estimation. Vico Office giver et godt overblik over alle aspekterne i processen, fordi det hele er linket sammen i programmet. Når vi ændrer noget, kan vi hurtigt aflæse konsekvensen af de ændinger i både kalkulationer og tidsplaner. Det giver os projekter af høj kvalitet.” udtaler Søren Falk Thomsen.

Specielt planlægningsfunktionen, Vico Schedule Planner, i form af planlægning på lokationer og via cyclogrammer er noget, der vinder indpas i branchen. Lokationsbaseret planlægning gør det muligt at planlægge byggeprocessen mere detaljeret, og viser, foruden tidsperioden, også, hvilke lokationer byggeriet finder sted på. Mange vælger lokationsbaseret planlægning til, til fordel for de udbredte Gantt diagrammer, men Søren mener ikke, at det nødvendigvis skal være enten eller:

Gantt diagrammer og cyclogrammer har hvert sit formål. Mange kan forstå Gantt diagrammer, fordi de er vant til at bruge det, og det er godt til at lave overordnede planer, men Gantt diagrammer er uoverskueligt, når det bliver for detaljeret, det er cyclogrammer ikke. Lokationsbaserede tidsplaner fx udført med Vico Schedule Planner kan skabe overblik og struktur i en uoverskuelig tidsplan, og det giver værdi.

BIM er fremtiden

Drees & Sommer oplever en øget interesse i branchen for digitale værktøjer både på byggepladsen, men specielt i den tidlige planlægning i form af Virtual Reality, simuleringer, analyser m.m. der giver merværdi for bygherren. Bygningen kan visualiseres i 3D, hvilket er en effektiv måde at kommunikere projektet til bygherre, driftsfolk og brugere. Mængdeudtræk og kollisionskontroller sikrer høj kvalitet og koordinering af projektmaterialet, der reducerer antallet af kollisioner og dyre ad-hoc løsninger på byggepladsen. Tendensen og udviklingen i branchen er positiv men langsom, måske for langsom, for Søren oplever, at rådgivere har svært ved at levere det, der stilles krav til i forhold til digitalisering:

 Ved projektændringer og ved nye projekter behøver man ikke ”starte forfra” hver gang.

Søren Falk Thomsen

Digitalisering i form af brugen af tablets og smartphones til fx kvalitetssikring bliver mere og mere normalt på byggepladserne, men den rigtige udfordring for de enkelte er at få hul på mere avancerede værktøjer som fx Vico Schedule Planner og få folk til at turde innovere og prøve noget andet, end det de kender.

”At arbejde med BIM-programmer som Vico Office stiller krav til know-how på flere forskellige områder som proces, byggeteknik, tidsplanlægning, kalkulationsprincipper og økonomi. Store mængder data samles og forbindes, hvilket stiller krav til input-data. Output fra programmet er kun lige så godt som input-data. At kombinere BIM-modeller, kalkulation og tidsplanlægning med lokationsbaseret planlægning er en ny måde at styre projekter på, og det giver rigtig stor værdi, da projektmaterialet bliver af højere kvalitet, og med Vico Office bliver flere processer også nemmere og mere automatiserede. Ved projektændringer og ved nye projekter behøver man ikke ”starte forfra” hver gang. Mange manuelle indtastninger og udregninger kan undgås, fordi data omkring tid og økonomi kan lagres og genbruges.” 

Bedre beslutningsgrundlag med større indsigt

Drees & Sommer har meget erfaring med anvendelse af digitale værktøjer på store byggeprojekter i hele verden. Nye teknologier, samarbejdsformer og koncepter som Integrated Project Delivery og Big data er med til at udvikle bygherrerådgiverydelsen ved Drees & Sommer, og bygherrerådgivning 4.0 udnytter den nyeste teknologi og samarbejdsformer til at forbedre ydelsen. I sidste ende gavner teknologien bygherren, idet bygherren kan præsenteres for et bedre beslutningsgrundlag med større indsigt i projektet. Vico Office er med til at forbedre beslutningsgrundlaget, idet kvaliteten af projektets kvantitative data øges igennem større transparens og sammenhæng.

FAKTA:

Drees & Sommer Nordic A/S har vi siden deres etablering i København i 2010 tilbudt kvalificeret bygherrerådgivning og projektledelse i forbindelse med såvel lokale projekter som projekter i øvrige dele af Norden.

Drees & Sommer Nordic A/S er et datterselskab til det tyske holdingselskab Drees & Sommer SE med hovedsæde i Stuttgart. Firmaet arbejder med både private og offentlige bygherrer og investorer og deres forretningsområde omfatter byggeri, anlæg og infrastruktur. De primære arbejdsområder på kontoret i København er bygherrerådgivning, Teknisk Due Diligence og projektledelse.

Søren Falk Thomsen er uddannet civil ingeniør fra DTU i 2016. Under sin uddannelse var Søren i praktik hos Exigo, hvor han fik kendskab til BIM og digitale værktøjer som Vico Office, han arbejdede også som studentermedhjælper i Drees & Sommer og blev efter endt uddannelse fastansat som bygherrerådgiver i firmaet, hvor han er med til at drive den digitale udvikling.