HHM har overblik på byggepladsen

Cyklogram planlægning giver bare mere mening

Et markant stigende antal projekt- og byggeledere anvender lokationsbaseret tidsplanlægning/planlægning med cyklogrammer i produktionen i stedet for Gantt.

Projektchef hos HHM, Thomas Høyer Andersen, har arbejdet med lokationsbaseret tidsplanlægning/planlægning med cyklogrammer i 10 år. Først hos MT Højgaard i samarbejde med bla. Kristine Ann Barnes og efterfølgende hos NCC og nu hos HHM Entreprise.

Ifølge Thomas giver Gantt bare ikke mening, når man først har prøvet at planlægge med cyklogrammer. Han fortæller:

“Det er muligt at planlægge med Gantt. Selvfølgelig er det det. Og nogle få uddannelsesinstitutioner i Danmark insisterer stadig på at undervise i det, selvom alle de førende uddannelsesinstitutioner har været på vej væk fra metoden i flere år. Men man får det jo til at fungere. Det er også muligt at trække en stor trækasse uden hjul på tværs af en gårdsplads. Selvfølgelig er det det. Det er bare betydeligt nemmere med 4 hjul under…”

Ifølge Thomas er det ikke overdrevet at sammenligne de to ting. Når først man har oplevet det overblik, man får med cyklogrammer, går man ikke tilbage til Gantt. Det giver simpelthen ikke mening.

 • Firma: HHM
 • Web: www.hhm.dk
 • Branche: Entreprenør-
  virksomhed
 • Størrelse: 200 medarbejdere
 • Hvorfor Vico Office?
  • Fyld udnyttelse af byggepladsen
  • Gode betingelser for håndværkerne
  • Styr på leverancer

Når først man har oplevet det overblik, man får med cyklogrammer, går man ikke tilbage til Gantt. Det giver simpelthen ikke mening

– Thomas Høyer Andersen, Projektchef, HHM

Optimerer tidsplan med 2 måneder

Anders fortæller:

“Med traditionelle planlægningsmetoder som Gantt er det fuldstændig umuligt at få et klart overblik over alle aktiviteterne. På større byggesager fylder en god tidsplan hurtigt over 3000 aktiviteter fordelt på 10-15 A3 ark. Det er meget vanskeligt at have overblik over sådan en tidsplan.”

Da jeg spørger om, hvorfor cyklogrammer fungerer bedre til planlægning end Gantt, kommer Thomas med et eksempel. Han blev, i forbindelse med et større boligprojekt, bedt om at overtage ansvaret for en tidsplan, efter at etape 1 var afsluttet. Etape 1 var præget af voldsomme konflikter og store forsinkelser, og da etape 2 starter op, overtager Thomas Gantt tidsplanen.

“Jeg får i samarbejde med en kollega ændret tidsplanen fra Gantt til Cyklogrammer og kan med det samme se en masse udfordringer. Mange lokationer er præget af kolliderende arbejder – flere fag på samme tid og samme sted – imens andre lokationer står gabende tomme i lange perioder.”

Med overblik over udfordringerne i tidsplanen går Thomas og hans kollega i gang med at optimere den. De sikrer, at ingen arbejder på samme tid, samme sted, og får udnyttet alle zoner på byggepladsen optimalt. Ingen områder af byggepladsen står længere uudnyttet hen i længere perioder. På den måde reducerer de tidsplanen 2 måneder på en eftermiddag.

Thomas understreger, at historien ikke er en kritik af planlæggerne af etape 1, men blot et udtryk for, hvor svært det er at overskue en stor Gantt tidsplan.


 

Når en aktivitet er planlagt på en bestemt lokation med cyklogrammer, er denne lokation reserveret til den aktivitet. Det giver håndværkerne fred og ro til at lave deres arbejde

– Thomas Høyer Andersen, Projektchef, HHM

Håndværkerne kan ikke få armene ned

Håndværkerne er rigtig glade for den nye type planlægning. Den medvirker nemlig til, at de kan holde en god akkord. Netop fordi planlægningen er fordelt på lokationer, og fordi formændene selv deltager i detail-planlægningen på formandsmødet, kan de følge den tidsplan, der er lagt. Thomas fortæller:

“De enkelte håndværkere får fred og ro til deres arbejde på det pågældende sted, og de har selv bestemt farten på formandsmødet. Tømreren ved, at han onsdag skal arbejde på 2. sal, og her skal han være færdig til torsdag morgen, hvor mureren kommer. Men han ved tilgengæld også, at han ikke bliver forstyrret af andre håndværkere hele onsdag. Han holder sin akkord og jeg får ingen ekstraregninger.

Samtidig undgår jeg også den daglige irritation mellem håndværkerne, der ellers må slås om pladsen for at komme til, eller må arbejde der, hvor der tilfældigvis lige er plads. Når en aktivitet er planlagt på en bestemt lokation med cyklogrammer, er denne lokation reserveret til den aktivitet. Det giver håndværkerne fred og ro til at lave deres arbejde.”

Fordi jeg har planlagt tidsplanen på lokationer, ved jeg præcis på hvilken dato tømrerne står klar til at montere vinduer i bygning 5 opgang 1. Vi har derfor – for længst – bestilt levering af vinduer med mærket zone 5.1

– Thomas Høyer Andersen, Projektchef, HHM

Styr på leverancerne

På de fleste byggepladser er der store udfordringer med håndtering af leverancer. Hvis leverancerne er bestilt og leveret til tiden, bliver der brugt oceaner af tid med at lede efter dem. Når de endelig er fundet, går der endnu mere tid med at få dem fragtet hen til det rigtige område af byggepladsen. De udfordringer har Thomas også oplevet tidligere, og han anvender derfor også metoden til at styre leverancer for at undgå spildtid og forsinkelser.

Først skaber han en god ”cyklus” så faste leverancer leveres på faste dage. Fx bliver der altid leveret køkkener om torsdagen. Samtidig deler han byggepladsen op i mange små zoner.

I Vico Schedule Planner inddeler han både bygninger/hus og byggeplads op i zoner. Herefter får han i programmet, næsten automatisk, fordelt alle mængder på lokationer/zoner.

Han har lavet en udførlig leveranceplan i programmet. Han kender lokationen/zonen, og han kender den præcise dato for opstart af montering. Derefter bestiller han leverancerne til levering dagen før. Leverandørerne kender systemet, og han oplever ikke længere forsinkelser.

Thomas giver et eksempel:

“Zone 5.1 er fx den første opgang i bygning 5. Til zone 5.1 skal der leveres 10 vinduer af typen A. Fordi jeg har planlagt tidsplanen på lokationer, ved jeg præcis på hvilken dato tømrerne står klar til at montere vinduer i bygning 5 opgang 1. Vi har derfor – for længst – bestilt levering af vinduer med mærket zone 5.1. Og dem har vi bestilt til levering i zone 5´s leverance område.”


Man kan se ud i fremtiden

Thomas anvender også opfølgningsdelen af værktøjet. Han indtaster faktisk udført arbejde, og får programmet til at generere en forecast/forudsigelse. Hvis en underentreprenør er forsinket, kan han med forecasten se, hvilke andre underentreprenører den forsinkelse får konsekvens for og endeligt, hvad konsekvensen bliver for slutdatoen. Det kan man ikke gennemskue med Gantt. Thomas kommer med et eksempel:

“På linje 1500 kan man se en forsinkelse hos en entreprenør. 500 linjer længere nede kan man se, hvilken underentreprenør den forsinkelse får konsekvenser for. Det er fuldstændig umuligt at overskue. Min nuværende tidsplan indeholder ca. 3000 aktiviteter. Det har jeg ikke en chance for at overskue i Gantt. Med cyklogrammer får jeg en visuel visning/illustration af konsekvensen med det samme. Sådan en illustration tager jeg med på byggemøder. Den fylder et A3 ark.”

Illustrationen nedenfor viser en tidsplan Thomas har lavet vedrørende et tidligere projekt. Her kan han overskue 3000 aktiviteter på et A3 ark.