4D Tidsplanlægning og ressourcestyring

3D + tid = 4D

At udarbejde en god tidsplan er vigtigt, men hvis ikke planen følges, er alt planlægningsarbejdet spildt. Det er derfor helt afgørende for et succesfuldt byggeprojekt, at tidsplanen driver produktionen! Når du kobler din 3D-model sammen med tidsplanen i Vico Office, får du en 4D simulering af projektet, også kaldet 4D BIM. En 4D simulering er en film af tidsplanen, som giver et visuelt overblik over tidsplanen. Læs mere om Schedule Planner – Vico Offices unikke modul til lokationsbaseret tidsplanlægning (location-based scheduling).

Lær at undgå de 5 mest typiske fejl i tidsplaner.

Effektiv kommunikation

Med en 4D simulering kan du effektivt kommunikere komplekse tidsplaner til alle medarbejdere og brugere, uanset fagområde, uddannelsesbaggrund og niveau i organisationen. Alle får samme klare udgangspunkt for at forstå og diskutere byggeprocessen, sikkerhedsrisici og optimeringsmuligheder. Derfor er en 4D simulering et stærkt værktøj på byggemøder samt møder med bygherre og brugere.

NCC anvender Schedule Planner til planlægning og opfølgning

”Meget stærk mads-nccog overskuelig visning af tidsplanen, samt lokationer. Opfølgningsdelen samt forecast fungerer også rigtig godt som styringsværktøj.”

– Mads Hedegaard Lundgren, VDC koordinator, Bygningskonstruktør, Proces- & Produktionsudvikling, VDC NCC A/S

Ressourcestyring

4D simuleringen giver et tydeligt overblik over ressourcer, herunder mængder og mandskab fordelt på lokationer (også kendt som cyklogram planlægning). Det giver dig mulighed for at justere og styre ressourcerne og dermed sikre jævn bemanding og optimalt flow på byggepladsen. Du kan hurtigt se, hvordan forsinkelser påvirker produktionen, samt hvilke beslutninger du må tage for at korrigere efter uforudsete problemer. Læs mere om det lokationsbaserede planlægningsprincip i Vico Office eller om LBS Manager (lokationsopdelingsmodulet i Vico Office).

Plan for sikkerhed og sundhed (PSS)

4D simuleringen er også et stærkt redskab, når du skal vurdere byggeriets sikkerhedsrisici i din PSS-rapport. Her viser 4D simuleringen hele byggeprocessen fra start til slut. Du får et klart billede af, præcist hvor og hvornår arbejde af særlig høj risiko foregår, samt hvordan kraner, materiel, flugtveje osv. er placeret.

Planlægningsmetoden er den eneste rigtige

“Enemærke & Petersen a/s renoverer 57 boligblokke i bebyggelsen Vapnagaard, Helsingør. Et
byggeprojekt der regnes som et af Danmarks største renoveringsprojekter. Et projekt af denne askkarakter kræver et godt flow og en stabil bemanding for at sikre god kvalitet og god økonomi. Jeg mener ikke, at jeg ville kunne skabe det samme overblik uden brug af lokationsbaseret planlægning. Planlægningsmetoden er efter min mening den eneste rigtige, når der skal skabes overblik og flow i byggeproduktionen.”

– Ask Hesselager, Procesleder, Enemærke & Petersen a/s

Indkøbsplanlægning

I 4D simuleringen er både tid og mængder fordelt på lokationer, hvilket gør indkøbsplanlægningen til en leg. Det er altafgørende, at de rigtige materialer leveres i rette tid på rette sted. Der skal være ressourcer til at tage imod materialerne samt passende opbevaringssteder, så de ikke bliver beskadiget. Alt dette kan du sikre med Vico Office! Her justeres indkøbstidsplanen automatisk, når tidsplanen opdateres.

Tjek om der er huller i din Gantt-tidsplan

Vi har udviklet et Excelbaseret test-værktøj, hvor du nemt kan prøve Lokationsbaseret Tidsplanlægning. Du indtaster data fra din Gantt tidsplan (fx MS Project), og ændrer med et klik, din Gantt tidsplan til et cyklogram (Lokationsbaseret Tidsplanlægning). Så har du mulighed for at aflæse på cyklogrammerne, om der er mulighed for at optimere din tidsplan.

Er der fx. områder af byggepladsen der står gabende tom i flere dage (stor afstand imellem linjerne)? Eller, er der områder af byggepladsen der er overfyldt, hvor arbejderne står i nakken af hinanden, og venter på, at de kan komme til (krydsende linjer).

Hent dit eksemplar af værktøjet!

Det giver en nemmere dagligdag

“Jeg ser rigtig store danni-egil-rasmussenfordele ved, at vi kan optimere vores tidsplaner og få et bedre flow i projektet. Vi får et bedre overblik over, hvor der er tomme lokationer, som måske kan udnyttes. Vi kan bedre finde kollisionerne i tidsplanen og planlægge os ud af dem. Det giver os en nemmere dagligdag, da vi ikke pludselig skal stoppe op, fordi noget kolliderer.”

Danni Birkenfeldt, Projektleder, Bygningskonstruktør m.a.k., Egil Rasmussen A/S, Taulov

Sikre prognoser

Når du følger op på din tidsplan ved at inddatere ”faktisk udført arbejde”, får du automatisk beregnet produktionsfremdriften samt en prognose for det resterende arbejde. Prognosen er baseret på det faktisk udførte arbejde sammenlignet med planlagte ressourcer og resterende mængde arbejde. Det giver et klart og tydeligt overblik over projektets udvikling.

Ønsker du total kontrol over dit projekts fremdrift, herunder ressourcer og indkøb? Så er dette løsningen for dig!

Lad os hjælpe dig!

Vi sidder klar til at hjælpe dig! Ring os op til en uforpligtende snak om dine behov her. Du kan også læse mere om de kurser, vi udbyder i Vico Office.


Start med en 30 dages gratis prøvelicens.
             
             

Spørgsmål? (+45) 53 55 59 05