5D økonomistyring udført med Vico Office

5D Økonomistyring

Bedre bundlinje med Vico Office

Der er mange økonomiske risici forbundet med traditionelle kalkulationsmetoder, som anvender store regneark og 2D-tegninger. Manuel optælling og kvalitetssikring af dokumenter og tegninger er tidskrævende og dyrt i mandetimer. Samtidig er der stor risiko for at tælle forkert eller misse en ændring mellem 2D-tegningen og 3D-modellen. Resultatet er overskredne budgetter grundet fejl i leverancer, som også medfører at byggeriet står stille i perioder. Med Vico Office får du et klart økonomisk overblik fra starten og en bedre bundlinje!

3D + økonomi = 5D

Vico Office giver automatiske og sikre kalkulationer, når 3D-modellens mængder kobles sammen med priser på materialer, arbejdsløn osv. (model-based estimating). 5D består altså i 3D + økonomi. Du får en grafisk og overskuelig visning af, hvilke bygningsdele, der indgår i de forskellige kalkulationsposter og kalkulationerne opdateres automatisk, når du foretager ændringer i fx mængder eller ressourcer. Med en god og velstruktureret 3D-model kan du udarbejde en tilbudsliste for fx et kontorbyggeri på 10.000 m2 på under 10 timer! Læse mere om Vico Offices effektive redskaber til 2D + 3D mængdeudtræk samt 4D tidsplanlægning og ressourcestyring.

Rigtige mængder er penge i banken

Som entreprenør er er overblik over de rigtige mængder penge i banken. Hvis du allerede har vundet opgaven, får du ofte en given periode, til at tjekke om mængderne stemmer. Når du har skrevet under på, at det stemmer, hænger risikoen på dig! Læs mere om fordelene ved at koble mængder og økonomi.

Lær at undgå de 5 typiske fejl i mængdeopgørelser.

Lokationsbaserede kalkulationer

Da projektstyring i Vico Office tager udgangspunkt i lokationsbaseret planlægning, kan du se dine mængder og kalkulationer fordelt på lokationer/områder. Hermed ved du altid, hvilke områder og bygningsdele, der ligger over det budgetterede. Du kan arbejde fleksibelt med dine kalkulationer og teste forskellige løsninger, inden du bestemmer dig. Læs mere om lokationsopdelingsmodulet i Vico Office, LBS Manager.

Cash Flow

Hvis både tid (4D) og økonomistyring (5D) integreres med 3D-bygningsmodellerne, kan du beregne cash-flow stort set automatisk. På den måde sikrer du, at betalingerne følger fremdriften! Læs mere om modulet Cost Planer – Vico Offices effektive kalkulationsværktøj.

Ønsker du sikre kalkulationer og fuldt økonomisk overblik? Så er dette løsningen for dig!

Lad os hjælpe dig!

Vi sidder klar til at hjælpe dig! Ring os op til en uforpligtende snak om dine behov her. Du kan også læse mere om de kurser, vi udbyder i Vico Office.


Start med en 30 dages gratis prøvelicens.
             

Spørgsmål? (+45) 53 55 59 05