Risikostyring med BIM/VDC

BIM/VDC

Vico Office er branchens bedst integrerede værktøj til risikostyring indenfor projektøkonomi, tidsplanlægning og kvalitetssikring. Ved at integrere BIM/VDC i din planlægning på alle niveauer sikrer du dig en plads på førsteholdet inden for BIM/VDC samt kompromisløse og sunde byggeprocesser, hvor du holder omkostningerne nede ved at forudse problemer, længe inden de opstår! Læs mere om BIM/VDC.

Risikoanalyse af mængder

Vores risikoanalyser af mængder viser i gennemsnit en halv til et par procents forkert opgjorte mængder i udbudsmateriale. Der er en tendens til, at særligt større offentlige projekter, som udbydes på baggrund af mængder opgjort af de projekterende, indeholder en passus om, at den vindende entreprenør skal efterkalkulere mængderne i udbudsmaterialet og overtage ansvaret for dem ved indgåelse af kontrakten.

Ud fra et risikomæssigt synspunkt er det fint for entreprenøren, at mængderne er opgjort i udbudsmaterialet. Det kan spare lidt tid i forbindelse med tilbudsgivningen. Dog er det helt afgørende at have overblik over kvaliteten af mængdeopgørelsen så tidligt som muligt, så du som entreprenør har fuld kontrol, når risikoen omkring mængderne overdrages til dig.

Undgå at lave 5 typiske fejl i mængdeopgørelser.

Typisk er der kun afsat nogle få uger til at efterkalkulere mængderne, så det skal gå rimelig stærkt. I Vico Office kan du hurtigt udtrække detaljerede mængder fra dine 3D bygningsmodeller (quantity takeoff) og derpå verificere dine mængder. Hermed får du total kontrol over projektet inden overdragelse. Læs mere om 2D + 3D mængdeudtræk i Vico Office.

BIM/VDC anvendes på det nye supersygehus i Aalborg

“Med så store projekter koster det hurtigt millioner, når tidsplanen skrider, så udgiften til at nuanvende denne metode kommer hurtigt hjem igen i besparelser.”

– Niels Uhrenfeldt, Projektchef, Region Nordjylland

Niels Uhrenfeldt udtaler sig til Børsen: Nyt program styrer uden om millionrisiko i Region Nordjylland

Risikoanalyse af tidsplaner

Tidsplaner i store Gantt-diagrammer (fx MS Project eller Primareva) eller regneark indeholder som følge af planlægningsmetoden nogle indbyggede risici, som er svære, nogle gange umulige, at overskue. Disse risici kan nemt og enkelt visualiseres i Vico Office. I Vico Office anvendes et lokationsbaseret planlægningsprincip (cyklogrammer), som gør det let at analysere dine tidsplaner. Læs mere om lokationsbaseret planlægning (location-based scheduling) i Vico Office.

Med risikostyring i Vico Office får du:

  1. Sikkerhed for at projektet hele tiden er optimeret med henblik på at vedholde en kontinuert bemanding
  2. Et stabilt flow uden uhensigtsmæssige afhængigheder mellem aktiviteter
  3. Sikkerhed for at flere opgaver ikke er planlagt samme tid og samme sted

Ved at anvende Vico Office til risikostyring af dine tidsplaner kan du, uden at øge bemanding eller risici i projektet, reducere udførelsestiden med minimum 10% – og ofte mere – sammenlignet med traditionelle planlægningsmetoder. Læs mere om fordelene ved 4D tidsplanlægning og ressourcestyring i Vico Office.

Undgå at lave 5 typiske fejl i tidsplaner.

Fuldt integreret BIM workflow

Vil du have kontrol over risici i dit projekt fra start til slut, og er du klar til en fremtid med BIM/VDC? Så er den fulde Vico Office pakke løsningen for dig! Hermed kan du arbejde i alle dimensioner i et og samme program, herunder:

2D BIM = tegninger, mængdeudtræk og rapporter

3D BIM = mængdeudtræk og lokationsopdeling af mængder

4D BIM = tidsplanlægning, indkøb og logistik

5D BIM = økonomisk overblik, udgiftsanalyser og kalkulationer

Vico Offices BIM-software er udviklet specielt til entreprenører. Få overblik over de muligheder, du har med BIM som entreprenør, herunder 2D, 3D, 4D, 5D med Vico Office.

Lad os hjælpe dig!

Vi sidder klar til at hjælpe dig! Ring os op til en uforpligtende snak om dine behov her. Du kan også læse mere om de kurser, vi udbyder i Vico Office.


Start med en 30 dages gratis prøvelicens.

Spørgsmål? (+45) 53 55 59 05