Moduler

Med Vico Office kan du integrere dine 2D-tegninger og 3D-modeller for at koordinere, lokationsinddele, mængdeverificere, kalkulere og planlægge i en og samme brugerflade. Vores kunder oplever store fortjenester ved at anvende Vico Office i deres produktionsstyring – deres arbejde effektiviseres og kvaliteten løftes, hvilket giver dem tid til at fokusere på mere værdiskabende arbejdsopgaver. Programmets enkle brugergrænseflade, som fås på dansk, sikrer at du hurtigt kommer i gang og bliver produktiv. Læs mere om Vico Offices understøttelse af BIM/VDC til risikostyring indenfor projektøkonomi, tidsplanlægning og bygbarhed.

Vico Office Client

Constructability Manager

Cost Planner

Kalkulation & Analyser

Document Controller

Hold styr på ændringer mellem 2D-tegninger og 3D-modeller

Layout Manager

Eksport til totalstation

LBS Manager

Lokationsopdeling af mængder

Production Controller

Opfølgning & Styring

Schedule Planner

Lokationsbaseret tidsplanlægning

Takeoff Manager

Mængdeudtræk

Work Package Manager

Tilbudslister og sammenligning af bud

Web Services

Vico Office dimensioner

2D BIM = tegninger, mængdeudtræk og rapporter
3D BIM = mængdeudtræk, kollisionskontrol og lokationsopdeling af mængder
4D BIM = tidsplanlægning, indkøb og logistik
5D BIM = økonomisk overblik, udgiftsanalyser og kalkulationer

Forudse problemer på din byggesag med BIM

Du kan både arbejde med dine 2D-tegninger i Vico Office samt maksimere udbyttet af dit arbejde ved at integrere 3D/BIM-modeller. Med Vico Office kan du forudse problemer på din byggesag, længe inden de opstår. Programmet hjælper dig med at sikre, at de 3D-modeller, du anvender i udførelsen, er fri for fejl, og at mængder, økonomi og tid hænger sammen. På den måde undgår du ubehagelige økonomiske overraskelser i udførelsen.

Vico Office er udviklet af Trimble og optimeres hele tiden med udgangspunkt i erfaringer fra byggeprojekter samt kundernes høje krav til nutidens arbejdsprocesser. Trimble udvikler og distribuerer også software som Trimble Connect, Tekla, SketchUp og Prolog m.fl. over hele verden. Exigo er den eneste udbyder af Vico Office på det danske marked. Er du interesseret i andre af Trimbles softwareløsninger, er du velkommen til at kontakte os, så hjælper vi dig også gerne med det.

Vico Office er opdelt i ti forskellige moduler, hvilket både gør implementeringen mere fleksibel og mere økonomisk fordelagtig. Du kan læse mere om de forskellige moduler ved at vælge i menuen. Du kan også se en moduloversigt herunder.