Layout Manager

Med Vico Layout Manager kan du forbinde den virtuelle konstruktionsmodel med den fysiske byggeplads. Layout Manager løser to store problemer for byggeteams: Hurtig og præcis identifikation af layoutpunkter samt sikring af, at bygningsdele er installeret på den korrekte lokation. Byggelederen kan identificere kritiske punkter i alle projektets modeller i Vico Office og overføre denne data til Trimple totalstation på byggepladsen.

De fire kontrolpunkter:

  1. Modellen skal være bygbar og kunne opføres
  2. Rådgivers tegninger skal matche modellen
  3. Arbejdstegningerne skal matche modellen
  4. De udførende skal installere bygningsdele på korrekte lokationer

Vico Layout Manager sikrer det fjerde kontrolpunkt ved at give en løsning, som kan hjælpe teams med at sikre, at bygningsdele er placeret på den rigtige lokation, defineret af den virtuelle model. Løsningen virker på to måder: Build-to-design og Design-to-build.

Build-to-design

Build-to-design er proaktiv og involverer etableringen af en layout plan og en forbindelse til en totalstation for at sikre nøjagtig layout.

Design-to-build

Design-to-build er reaktiv og giver teamet mulighed for at bruge totalstationen til at måle faktisk placering af bygningsdele og sammenligne deres position i forhold til planen.

De udførende importerer punkter for bygningsdele tilbage til Vico Office og validerer hermed de aktuelle punkter på byggepladsen i forhold til originalen i Vico Office.