LBS Manager

LBS står for Location Breakdown Structure. Vi kalder det lokationsopdeling. Lokationsopdeling er en af de meste unikke funktioner i Vico Office og 5D BIM samt helt central i forbindelse med kollisionskontrol, mængdeverificering, kalkulation, tidsplanlægning, opfølgning, indkøb og logistik fordelt på bestemte lokationer.

At kunne skabe sine egne lokationsopdelinger uden at påvirke projekteringsmodellen er afgørende for mængdeverificering, kalkulationer og planlægning. Med Vico Offices unikke og effektive værktøj til at lokationsopdele 3D-modeller, behøver du ikke selv at skære dine 3D-modeller op. Du behøver heller ikke at navngive hvert objekt pr. lokation. Det sker automatisk.

Skærmbillede fra Vico Office LBS Manager

LBS Manager giver store forbedringer, samt forenkler normale arbejdsmetoder og processer. Det gør arbejdet mindre tidskrævende. Du behøver f.eks. aldrig mere at lave lokationsbestemte kalkulationer. Det sker automatisk med en rapportskabelon, der indlæser mængde per område og kalkulerer på projektniveau og per område.

Læs mere om fordelene ved Lokationsbaseret Planlægning.

Virtuel opdeling af 3D-modeller

Det er meget enkelt at lokationsopdele dine 3D-modeller. Lav selv horisontale og vertikale inddelinger ved at forbinde punkter i 3D-modellen. Tegn den ønskede opdeling af dine 3D-modeller med linjer i plantegningerne. Du kan endda tilføje objekter, som du ønsker skal tilhøre et bestemt område, selvom de ligger udenfor.

Der er næsten ingen grænser for, hvordan du kan inddele dine 3D-modeller. Gå fra projektniveau til område, hus-, trappeopgang-, lejlighed- helt ned til rumniveau, hvis du ønsker det.

Opdeling af lokationer i Vico Office LBS Manager
Oversigt over lokationer i Vico Office LBS Manager

Lokationsopdelte mængder

Når du laver lokationsopdeling med LBS Manager og omaktiverer dine 3D-modeller, inddeles mængderne automatisk i overensstemmelse med lokationsopdelingen. Det betyder, at du ikke behøver at bede planlæggerne om at pladsinddele deres 3D-modeller.

Lokationsopdelte mængder danner grundlag for den lokationsopdelte mængdekalkulation og de lokationsopdelte tidsplaner. Det giver en korrekt 4D simulering, da kollisionerne rapporteres på baggrund af samme lokationsopdeling.

Læs mere om Takeoff Manager (Vico Offices værktøj til mængdeudtræk) eller om fordelene ved 2D + 3D Mængdeudtræk i Vico Office.

Fleksibel opdeling

Du kan lokationsopdele den samme 3D-model på flere forskellige måder, afhængig af formål og behov. Lad os sige du har et byggeri, hvor den bærende konstruktion bygges etagevist, hvorfor du har brug for at kende mængder per etage. Resten af konstruktionsbyggeriet er baseret på trappeopgange, hvorfor du her behøves mængderne inddelt per trappeopgang. Installationerne kræver måske en helt tredje mængdeinddeling.

Dette er muligt med Vico LBS Managers effektive funktion til virtuelt at inddele den samme 3D-model på flere forskellige måder.

Fleksible Lokationssystemer i Vico Office LBS Manager
Kalkulationer baseret på lokationer Vico Office

Lokationsopdelte kalkulationer

Med Vico LBS Manager behøver du ikke længere at lokationsopdele dine kalkulationer. At lokationsopdele kalkulationer er ofte et tidskrævende arbejde, og man må for det meste lave mængdeopgørelserne om. 3D-modellerne skal (hvis de findes) inddeles i forskellige lag eller lokationer, hvilket både tager tid og er svært at gøre rigtigt, grundet forskellige CAD-værktøjer og 3D-modeller.

Med LBS Manager inddeles mængderne, som automatisk driver din lokationsopdelte kalkulationer, ved at anvende en rapport skabelon. Det sparer dig mange timers arbejde!

Læs mere om Vico Cost Planner (kalkulationsværktøjet i Vico Office) eller om 5D Økonomistyring i Vico Office.

Lokationsbaserede tidsplaner

Selv tidsplaner drives af den lokationsopdelte planlægning. Når du foretager ændringer i 3D-modellen, slår det automatisk igennem i tidsplanen.

Fokuser på det vigtigste: At skabe en gennemtænkt tidsplan for projektet uden at tænke over, hvor mange kvatradmeter, du har på hver lokation. Lad Vico Office gøre arbejdet for dig!

Læs mere om Vico Schedule Planner (tidsplanlægningsværktøjet i Vico Office) eller om 4D Tidsplanlægning og ressourcestyring i Vico Office.

Lokationsbaseret tidsplan i Vico Office