Production Controller

At udarbejde og optimere en tidsplan er meget vigtigt, men det er endnu vigtigere at tidsplanen følges! Ellers er planlægningsarbejdet spildt. Tidsplanen skal ikke bare hænge passivt på væggen, den skal drive produktionen. Det er derfor afgørende, hurtigt at kunne se, hvordan forsinkelser påvirker produktionen, samt hvilke beslutninger, man må tage for at korrigere efter uforudsete problemer.

Undgå at lave de 5 typiske fejl i tidsplaner.

Indkøb er også vigtigt – at få materialer i rette tid på rette sted er altafgørende. Der skal være ressourcer til at tage imod materialerne og finde passende opbevaringssteder, så de ikke bliver ødelagt.

Med Vico Production Controller kan du nemt og effektivt foretage opfølgnings- og indkøbsplanlægning. Læs mere om fordelene ved 4D Tidsplanlægning og Ressourcestyring i Vico Office.

Skærmbillede fra Vico Office Production Controller

Opfølgning trin for trin

Den løbende opfølgning af tidsplanen kan foretages på forskellige måder. Indfør blot antallet af arbejdstimer eller mængden af udført arbejde. Opfølgningen kan laves per lokation eller for en hel, eller dele af en, opgave.

For at gøre din tidsplan realistisk, skal den bygge på så meget fakta som muligt og sågar indeholde underentreprenørenes tidsplaner. Det er bedst, hvis også de laver tidsplaner i Vico Schedule Planner.

Registrering af fremskridt i Vico Office Production Controller
Automatisk prognose af den lokationsbasrede tidsplan i Vico Office Production Controller

Automatiske prognoser

Når du følger op på din tidsplan, beregner Vico Production Controller samtidig din produktionsfremdrift og giver dig automatisk en prognose for det resterende arbejde. Prognosen er baseret på faktisk udført arbejde sammenlignet med planlagte ressourcer og den resterende mængde arbejde. Dette giver dig et klart og tydeligt billede i Flowline af, hvordan dit projekt udvikler sig.

Du kan præsentere din opfølgning af tidsplanen på mange forskellige måder for, på bedste vis, at kommunikere projektets status.

Indkøbsplanlægning

Tag næste skridt og anvend Vico Production Controller til indkøbsplanlægning. Du får maksimalt udbytte, når tidsplanen er skabt ud fra 3D-modellen. Dermed får du nemlig automatisk mængder fordelt på lokationer, hvilket gør dine indkøb lettere. Når tidsplanen opdateres, og de faktiske data implementeres, justeres også indkøbstidsplanen efter dette.

Risikosimulering

Med Monte Carlo kan du lade Schedule Planner simulere tusindvis af forskellige risikoscenarier – måske et af resultaterne kan hjælpe dig med at identificere risici i projektet.