Schedule Planner og Tactplan

Lad ikke bare din tidsplan hænge på væggen i skurvognen med flere hundrede, eller måske tusinde, rækker. Lad derimod tidsplanen være et af de styrende elementer for byggeprojektet og hold styr på både byggeri og budget. Skab bedre, sikrere og mere effektive tidsplaner med modulet Tactplan, der overtager for Schedule Planner.

Tactplan er Exigo’s eget danskudviklet og cloud-baseret softwareløsning til planlægning af byggeri. Markedets mest effektive tidsplanlægningsværktøj som kan anvendes frit med eller uden 3D/BIM-modeller. Med den unikke lokationsopdeling bliver arbejdet med tidsplanen betydeligt nemmere og ikke mindst enklere at analysere og visualisere sammen med kollegaerne i projektet.

Skærmbillede fra Vico Office Schedule Planner

Schedule Planner/Vico Control præsenteres nedenfor som et uafhængigt værktøj, men kan også integreres med 3D/BIM-modellerne og udgør dermed et afgørende modul for netop 4D planlægning.

Læs mere om fordelene ved 4D Tidsplanlægning og ressourcestyring og Lokationsbaseret planlægning.

Læs også om Exigos nye værktøj til lokationsbaseret tidsplanlægning, Tactplan.

Gratis skabelon til tidsplan for et byggeri

Du kan downloade og anvende vores gratis excel skabelon til lokationsbaseret tidsplanlægning. Den er din arv og eje – og den kan hentes lige her.

Husk at det blot er en smagsprøve på at arbejde med metoden. Skal du arbejde professionelt med metoden på din byggesag, skal du bruge en programmet Schedule Planner eller Tactplan.

Du kan få en 14 dages gratis prøveversion på Tactplan + webintro ved at tilmelde dig her sende en mail til Kristina Ekkersgaard her, og så guider hun dig igennem oprettelsesprocessen.

Fordelene er soleklare

Vi har igennem årene brugt Thomas Høyer Andersen i flere cases om cyklogramplanlægning / Lokationsbaseret Tidsplanlægning. Han er nok den danske entreprenører, der har allermest erfaring med metoden, og han har med sin store viden, og gode konkrete eksempler, været med til at udbrede metoden.

I filmen her, fortæller han om fordelene ved at anvende cyklogrammer, og afliver samtidig også flere myter om metoden. – Blandt andet at Lokationsbaseret Tidsplanlægning kun kan bruges i byggerier med mange gentagelser.

Lokationsbaseret planlægning

Mange er rigtig glade for at arbejde med Flowline (planlægningsteknikken i Schedule Planner, også kaldet cyklogramplanlægning). Med Flowline får du meget mere tid til at tidsplanlægge frem for at administrere. Det er vel det, som er pointen – at bruge tiden på at skabe værdi, dvs. mere effektive og bedre planlagte projekter!

Det er også meget vigtigt at kunne læse, forstå, tolke og analysere tidsplaner for at skabe effektiv optimering. Flowlineteknikken er særlig anvendelig hertil, da tidsplanen opleves visuelt og dermed er lettere at kommunikere.

Læs mere om lokationsopdelingsmodulet i Vico Office, LBS manager.

Lokationsbaseret tidsplan i Vico Office Schedule Planner
Skift mellem Gantt- og Flowline-visning i Vico Office Schedule Planner

Opret lokationer og aktiviteter

Et af modulets unikke styrker er, at tidsplanlægningen er lokationsbaseret. Hermed adskiller Vico Schedule Planner/Vico Control sig fra andre tidsplanlægningsværktøjer, som er aktivitetsbaserede. Lokationsopdelingen medfører mange fordele og styrker dit arbejde i alle stadier. Sammen med de effektive måder at opdele tidsplanen i forhold til lokationer kan du visualisere din tidsplan på en effektiv måde. Måske ønsker du at få vist tidsplaner for den bærende konstruktion planvist og resten af konstruktionsopførelsen fordelt på trappeopgange. Dette er meget enkelt. Du kan frit og enkelt ændre rækkefølge i udførelsen, aktiviteterne følger automatisk med, da de er lokationsbaserede. Lokationerne er derfor ikke bare et navn i en rubrik – de er en central del af dit planlægningsarbejde.

Logik og afhængigheder

En enkel måde at skabe logik i Schedule Planner/Vico Control er i CPM-visning (Critical Path Method). Her trækker og slipper du aktiviteterne hen på hinanden for at skabe afhængigheder mellem dem. Lad os f.eks. sige at du igennem hele byggeprojektet ønsker at få malet loftet, før gulvet lægges. Det sikrer du ved at oprette en ”slut-start” afhængighed mellem disse aktiviteter. Herefter udfører Schedule Planner denne kobling i alle lokationer, og tidsplanen opdateres automatisk.

En anden styrke er, at det er muligt at koble logiske afhængigheder mellem forskellige aktiviteter og lokationer, samtidigt. Du kan altså med en hurtig manøvre oprette en lokations- og aktivitetsafhængighed samtidig.

Vi skal heller ikke glemme, at Schedule Planner automatisk opretter lokationsafhængigheder. Det indebærer at du frit kan flytte rundt på produktionsrækkefølgen – aktiviteterne følger automatisk med.

Afhængigheder mellem opgaver i Vico Office Schedule Planner
Ressourcehistogram i Vico Office

Mængder og ressourcer

Det er enkelt at tilføre mængder til din tidsplan, hvis du ønsker det. Enten ved at indtaste data manuelt, ved at importere data fra en Excel fil eller ved at integrere de øvrige moduler til mængdeberegning og kalkulation.

Når du har oprettet lokationer og aktiviteter, er det tid til at planlægge ressourcer. Skab selv dit team eller læg de entreprenører ind, som skal gennemføre arbejdet.

Automatisk skabes en aktiv ressourcegraf. Du kan vælge at lave en ressourcekalender for at se, hvor mange personer, der skal arbejde på hvilke lokationer hvornår, samt hvad de koster.

Ressourcehistogrammet hjælper dig med effektivt at se, hvordan du har fordelt dine ressourcer, samt på hvilke tidspunkter, du vil opleve mandskab peaks.

Læs mere om Vico Offices modul til mængdeudtræk, Takeoff Manager.

Cash Flow

Når du integrerer omkostningerne med dine aktiviteter, får du automatisk vist et cashflow. Du kan endda få vist, og lave en rapport over, hvordan omkostningerne er fordelt på lokationer, samt hvilke aktiviteter, der udgør omkostningerne.

Vico Schedule Planner er et komplet værktøj til at planlægge, visualisere, analysere og optimere dit projekt.

Læs mere om modulet til kalkulation i Vico Office, Cost Planner.

Cash Flow i Vico Office med Cost Planner

Integreret indkøbsplanlægning

Ud fra din tidsplan kan du oprette indkøbsaktiviteter. Da mængderne fordeles på lokationer sammen med omkostningerne, kan du se, hvad der er brug for at få leveret og hvornår.

Forsinkede indkøbsaktiviteter fremhæves, så du hurtigt kan se, hvad du skal rykke på.

Risikosimulering

Vi skal altid forsøge at minimere risici i vores tidsplaner. Flowline giver dig nye værktøjer til at analysere og fortolke tidsplanerne.

Schedule Planner understøtter endda Monte Carlo risikosimulering. Efter du har indført dine projekttilpassede egenskaber, kan Schedule Planner simulere over 10.000 forskellige risikoscenarier og vise dem i Flowline.

Risikosimulering i Vico Office Schedule Planner