Work Package Manager

Med Vico Work Package Manager kan du håndtere udbud og tilbud. Modulet giver dig mulighed for at forbinde arbejdsposter og underentreprenørenes prissætninger. Hermed kan du evaluere og sammenligne tilbud med de foreliggende estimater og dermed udvælge det bedste tilbud.

Du inddeler dine udgiftsposter fra Vico Cost Planner i enterpriser eller arbejdspakker fx VVS, råhus etc. Herefter kan du eksportere de forskellige tilbud til Excel og sende det til forskellige underentreprenører. De tilbud, som underentreprenørerne sender tilbage importeres i Vico Office. Med Work Package Manager kan du nemt og enkelt sammenligne de forskellige entreprisetilbud, herunder tilbudslister.