Züblin er på forkant med planlægningen

Metoden fungerer bare bedre end Gantt

Det er første gang, at Anders Wilfert-Becker og René Vestergaard fra Züblin arbejder med lokationsbaseret tidsplanlægning – og de kan næsten ikke få armene ned.

Anders fortæller:

“Byggeriet er komplekst, forstået på den måde, at alle rummene i huset er forskellige, både i materialevalg og funktion, på nær lejligheder og kontorer på de øverste etager. På de etager forekommer der en masse gentagelser. Derfor øjnede vi en chance for at få afprøvet LBS (Locasion Based Scheduling). Vi så ligeledes den mulige gevinst ved at bruge af metoden. Det fungerer ekstremt godt.

Med metoden har vi mulighed for at se frem i tiden, så uforudsete hændelser ikke slår os omkuld. Vi kan lynhurtigt se de afledte effekter og rette op i tide. Vi optimerer løbende tidsplanen sammen med håndværkerne og kan med metoden planlægge efter at give håndværkerne så stabil en bemanding som mulig. Samtidig kan vi sørge for at holde lokationerne ledige til dem som aftalt, så de kan holde en god akkord. Det er virkelig win win for alle parter. Også bygherren og fagtilsynet ved præcis, hvad der sker i hvilke lejligheder (lokationer) og kan ud fra dette også bedre planlægge deres tilsyn. Det sender et godt signal.”

 • Firma: Züblin
 • Web: www.zueblin.dk
 • Branche: Entreprenørselskab
 • Størrelse: 550 medarbejdere
 • Hvorfor Vico Office?
  • Undgå uforudsete hændelser
  • Overblik
  • Effektiv optimering

 Med metoden har vi mulighed for at se frem i tiden, så uforudsete hændelser ikke slår os omkuld

– Anders Wildert-Becker, Site Engineer, Züblin

Ro i maven

Anders fortsætter:

“Med metoden har vi overblik over hver enkelt aktivitet, hver lokation og alle vores leverancer. Vi ved også præcis, hvem der har været på lokationen sidst og derfor skal tilbage og støvsuge… hvis ikke oprydningen har været god nok.

Ofte fylder tidsplaner flere sider, også for mindre lokationer, hvormed du hurtigt kan miste overblikket. Vores tidsplan fylder kun et A3 ark. På én side har vi alle 22 lejligheder og 3 kontorer med alle aktiviteter, inkl. hvornår commisionering og slutrengøring begynder. Det giver et visuelt overblik, hvor vi nemt kan se, hvor tidsplanen kan optimeres. Det giver ro i maven.

Hvis jeg sammenligner med andre og tidligere projekter, er der kæmpe forskel. Ikke sagt at LBS fungerer hver gang. Der er tidspunkter, hvor Gant eller et simpelt Excel ark er bedre. Men jeg har virkelig fået respekt for måden, LBS styres på. Det fungerer. Alle er med på den, og alle lokationer er rengjorte fredag eftermiddag.”

Ofte fylder tidsplaner flere sider, også for mindre lokationer, hvormed du hurtigt kan miste overblikket. Vores tidsplan fylder kun et A3 ark

– Anders Wildert-Becker, Site Engineer, Züblin

Illustration nedenfor viser Züblins tidsplan vedr. projektet. 1 A3 ark med alle 22 lejligheder.

Underentreprenørerne kan også se ideen

“Underentreprenørerne var en smule skeptiske i starten: ”Hvad er nu det for noget”. Men de har utrolig hurtigt fanget ideen. For når en lokation er reserveret til dem, og de ikke skal slås med andre fag om pladsen, giver det dem en rigtig god akkord. Som det ser ud nu, håber vi, at tidsplanen kan optimeres, fordi håndværkerne arbejder hurtigere og hurtigere. De finder hurtig ud af, hvad der skal laves og optimerer uge for uge. Nogle begynder allerede ugen før med at pre-samle de installationer/materialer, der skal bruges til den kommende lokation. De kan se idéen.”

“Det kræver, at man fra starten af bryder alle aktiviteter ned til mindste detalje. Hvor vi tidligere på en Gantt tidsplan kunne notere, at tømreren, mureren og elektrikeren hver især skulle bruge fx  3-4 uger på en enkelt lejlighed, nedbryder vi nu alle deres aktiviteter meget detaljeret, så vi ved helt præcist, hvad de skal lave.”

Styr på leverancer

“Vi anvender også i høj grad metoden til at planlægge vores leverancer. Alle ved fx, at mandag skal gulvmanden ind og lægge gulv i lejlighed 4. Så kan vi sørge for, at han om fredagen får leveret hans leverancer til lejlighed 4. Dermed kan gulvet nå at af-klimatisere og være klar til mandag morgen. Vi er hele tiden på forkant.

En anden styrke er, at bygherre synes, at det er nemt at følge med, og vi kan melde klart tilbage, hvornår der fx er deadline for revisioner.

Metoden er ganske enkel mere overskuelig, det er nemt at planlægge, vi har styr på vores leverancer og vi kan se ud i fremtiden. Metoden fungerer bare bedre end Gantt.”

Metoden er ganske enkel mere overskuelig, det er nemt at planlægge, vi har styr på vores leverancer og vi kan se ud i fremtiden. Metoden fungerer bare bedre end Gantt.

– Anders Wildert-Becker, Site Engineer, Züblin

En helt anden måde at tænke på

BIM manager, Asbjørn Shannon, kendte metoden i forvejen og har været med til at få metoden implementeret hos Züblin. Til spørgsmålet om, hvorvidt det er svært eller let at lære, svarer han:

“Selve programmet (softwaren – Vico Schedule Planner) er jo bare teknik og knapper. Og det kan man lære. Det tager kortere eller længere tid, alt efter hvor meget flair man har for at arbejde med en PC.

Den største udfordring ligger i, at arbejdsprocessen er markant anderledes, end når man laver en Gantt tidsplan. Det er en helt anden måde at tænke på. Som erfaren byggeleder kan det være svært at træde 5 skridt tilbage for at implementere en helt ny arbejdsmetode. Man er mest trygt ved at gøre, som man plejer. Forstår man ikke principperne for cyklogrammer og alle de fordele, der ligger i at få synliggjort uhensigtsmæssigheder i flow mellem aktiviteter og lokationer, så kommer man ikke i mål.”

Ejerskab til alle

Alle føler, ifølge Asbjørn, ejerskab over tidsplanen, fordi de selv har haft indflydelse på den.

“Når man planlægger med Gantt, bliver man ikke tvunget til at tage stilling til så mange faktorer, som man gør med cyklogrammer. Man tager ikke stilling til faktorer som godt og stabilt flow mellem aktiviteter og lokationer, og man overdrager på den måde den svære del af planlægningen til de enkelte ude på pladsen. Og de har selvfølgelig deres egen agenda som første prioritet. Det resulterer i, at de forskellige agendaer er styrende for tidsplanen – i en tilfældig grød af aktiviteter – fordelt på tilfældige lokationer på byggepladsen. Det kan undgås med cyklogram planlægning baseret på overordnet styring, som tager afsæt i de enkeltes indput, hvormed alle føler ejerskab over en tidsplan, som de selv har haft indflydelse på.”

 Når en underentreprenør ved, at en bestemt lokation er ”hans” nogle bestemte dage, giver det ham fred og ro til at udføre hans arbejde

– Asbjørn Shannon, BIM Manager, Züblin

Alle er indforstået med princippet

Asbjørn fortæller om fordelene ved at give underentreprenørerne indflydelse og medbestemmelse.

“De får ejerskab over tidsplanen ved selv at byde ind og committe sig til at gennemføre en bestemt aktivitet – på en bestemt lokation – i et bestemt tidsrum.

Når en underentreprenør ved, at en bestemt lokation er ”hans” nogle bestemte dage, giver det ham fred og ro til at udføre hans arbejde, og han kan klø på for at holde en høj akkord. Han har jo selv været med til at detail-planlægge hvor lang tid, han skal bruge på præcis det stykke arbejde, på det sted. Og hvis han så holder en lav akkord og kommer bagud, er der ingen andre end ham selv at bebrejde. Så må han arbejde over, eller få flere mænd på pladsen. Lokationen skal jo stå ledig til andre arbejdere dagen efter. Alle er indforståede med det princip, og det fungerer rigtig godt.”